Categories
Print

BaseHumata

Χαρακτηριστικά

Ισχυρό εργαλείο AI, έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με αρχεία, καθιστώντας το ιδιαίτερα χρήσιμο σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Είναι μια εξελιγμένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά οργανισμούς σε διάφορους τομείς. Χρησιμοποιεί προηγμένους αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης και τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για την ανάλυση κειμένων, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την παροχή πολύτιμων πληροφοριών. Η Humata AI είναι σε θέση να χειρίζεται πολύπλοκες εργασίες όπως η εξόρυξη δεδομένων, η προγνωστική ανάλυση, η αυτοματοποίηση εξυπηρέτησης πελατών και οι εξατομικευμένες προτάσεις. Στοχεύει στον εξορθολογισμό των λειτουργιών, τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και την προώθηση της καινοτομίας για τους χρήστες του. Όσον αφορά την Εκπαίδευση, η Humanta μπορεί να αναλύσει τεράστιο όγκο εκπαιδευτικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων εγχειριδίων, άρθρων και πόρων πολυμέσων, για να επιμεληθεί σχετικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο για τους δασκάλους και να διευκολύνει την πρόσβαση των μαθητών σε ποικίλους πόρους μάθησης. Μπορεί επίσης να ενισχύσει την εξατομικευμένη μάθηση μαθαίνοντας τα μαθησιακά μοτίβα του μαθητή, να δημιουργεί αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση και ανατροφοδότηση, να λειτουργεί ως εικονικός βοηθός στην τάξη. Υπάρχει περιορισμένη δωρεάν έκδοση, καθώς και προγράμματα επί πληρωμή.

Θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για

Η Humata AI είναι σαν να έχεις έναν έμπειρο συνεργάτη που απλοποιεί πολύπλοκα υλικά, ενισχύει τις μαθησιακές εμπειρίες και ενδυναμώνει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα χρήσης στη διδασκαλία της ΕΕΚ:

  • Ανάλυση και σύνοψη εγγράφων: Όταν εισάγετε τους μαθητές σε ερευνητικές εργασίες ή τεχνικά έγγραφα, ένας δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Humata για να αναλύσει γρήγορα σύνθετο περιεχόμενο. Μπορεί να δημιουργήσει συνοπτικές περιλήψεις, να επισημάνει βασικά σημεία και να παρέχει πλαίσιο. Οι μαθητές ανεβάζουν το έγγραφο και το chatbot της Humata δημιουργεί συνοπτικές περιλήψεις ή απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο.
  • Διαδραστικές συνεδρίες μάθησης: ζωντανές ερωτήσεις και απαντήσεις – κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην τάξη, ένας δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Humata ως βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το υλικό του μαθήματος και η Humata θα δώσει άμεσες απαντήσεις. Αυτό ενθαρρύνει τη δέσμευση και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή.
  • Διαχείριση και κατανόηση αρχείων: Οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές μπορούν να επωφεληθούν από την ικανότητα της Humata να αναλύει και να κατανοεί αρχεία. Διαβάζει τα μεταφορτωμένα έγγραφα και δημιουργεί απαντήσεις με βάση το περιεχόμενό τους. Κάθε απάντηση περιλαμβάνει παραπομπές από τα αρχεία προέλευσης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την ιχνηλασιμότητα.
  • Βελτιωμένα έργα μαθητών: α) Ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας: Όταν οι μαθητές εργάζονται σε ερευνητικά έργα, η Humata μπορεί να βοηθήσει σε ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας. Σαρώνει ακαδημαϊκές εργασίες, προσδιορίζει σχετικές μελέτες και συνοψίζει τα ευρήματα. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και εξασφαλίζει ολοκληρωμένη κάλυψη. β) Εξερεύνηση αρχείων δεδομένων: Τα επαγγελματικά έργα συχνά περιλαμβάνουν αρχεία δεδομένων (π.χ. έρευνα αγοράς, έρευνες). Η διεπαφή που βασίζεται σε συνομιλία της Humata επιτρέπει στους μαθητές να αλληλεπιδρούν με αυτά τα αρχεία, να εξάγουν πληροφορίες και να συνεργάζονται αποτελεσματικά.
  • Σχεδιασμός μαθήματος: Η Humata μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία σχεδίων μαθήματος. Αναλύει εκπαιδευτικούς πόρους, προτείνει σχετικό περιεχόμενο και προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών.
  • Ερωτήματα μαθητών: Όταν οι μαθητές αναζητούν διευκρινίσεις εκτός των ωρών του μαθήματος, η Humata μπορεί να είναι ο εικονικός δάσκαλός τους. Απαντάει σε ερωτήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο των μαθημάτων, τις εργασίες και τις επαγγελματικές προκλήσεις.
  • Βελτίωση ανατροφοδότησης: Μετά την αξιολόγηση της εργασίας των μαθητών, ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Humata για να παρέχει λεπτομερή ανατροφοδότηση. Υπογραμμίζει τομείς προς βελτίωση, προτείνει πρόσθετους πόρους και ενθαρρύνει την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση.
  • Προσαρμοστικά περιβάλλοντα μάθησης: Το εκπαιδευτικό περιβάλλον που βασίζεται σε XR της Humata επιτρέπει στους μαθητές να ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές προκλήσεις (π.χ. σχεδιασμός, επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία) χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνολογίες XR (AR με βάση προβολέα, AR με βάση το κινητό, HMD AR και HMD VR) . Προσαρμόζεται στις ατομικές μαθησιακές ανάγκες και προτιμήσεις.

Παραδείγματα

λογαριασμός

Απαιτείται

Τεχνικά χαρακτηριστικά

διαδικτυακή πλατφόρμα

Link

https://www.humata.ai

Εξωτερικό υλικό

Table of Contents

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.